Broszo-wisior stara Rosja 1908-1917

Złoto próby 56, diamenty w szlifach antycznych o m.ł. 3,50 ct.