Email: info@marchand.net.pl

LOMBARD | KANTOR
ul. Plac Staszica 3

50-223 Wrocław
(71) 792-21-22
fax (71) 796 30 83

godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 9:30 do 18:00
sobota 9:30 do 13:00